Thursday, May 17, 2007

Tuesday, January 16, 2007

8:56 PM

Ketika...

Kau tak sanggup menyayangiku sepenuh hati…

Kenapa…

Kau memintaku menjadi bagianmu kala itu…

Ketika…

Kau tak mampu menerimaku sepenuh hati…

Kenapa…

Kau memintaku menerimamu…

Ketika…

Kenapa…

Hanya…

Itu...

0 comments: